AKREDİTASYON

Laboratuvar Akreditasyon Nedir?

Laboratuvar Akreditasyonu,test, kalibrasyon ve tıbbi analiz laboratuarları tarafından gerçekleştirilen çalışmaların ve dolayısıyla bu çalışmalar sonucunda düzenlenen (deney, analiz ve muayene raporları, kalibrasyon sertifikalarının, güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş ulusal ölçekte faaliyet gösteren resmi nitelikli bir kalite altyapısı unsurudur. 

Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının akreditasyonu, yetkinlik kriterlerini ihtiva eden uluslararası standartlar, kamu otoritelerinin spesifik alanlarda faaliyet gösteren laboratuvarlara yönelik hazırlamış oldukları özel gereklilikler, bölgesel veya uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından belirlenmiş rehberlik dokümanlarında gösterilen ve Dünya genelinde kabul edilen prensipler ve şartlar esas alınarak gerçekleştirilmektedir.  Akredite edilmiş bir laboratuvar tarafından verilmiş bir rapor veya sertifika; test veya analiz edilmiş ilgili ham madde veya ürünün uygulanabilir olan standardize edilmiş şartları karşılama durumuna dair imalatçı ve müşteriden bağımsız bir üçüncü tarafın tespitini ihtiva eden güven telkin edici bir belgedir. Bu nitelikte bir belge sayesinde akreditasyon aynı testlerin, ölçümlerin, analizlerin ve kalibrasyonların tekrar edilmesini gereksiz kılarak ticarette teknik engellerin kaldırılmasına destek sağlamaktadır. 

Akredite bir labortuvarın çalışmasının ve verdiği sonuçların küresel kabul edilebilirliği için ulusal akreditasyon kuruluşunun verdiği akreditasyon hizmetinin güvenilirliğinin temin edilmiş olması esastır. Piyasadaki aktörler ve akreditasyon kuruluşları arasındaki güven mekanizması, akreditasyon kuruluşlarının üye olduğu ILAC (Uluslararası Laboratuar Akreditasyonu Birliği ), EA (Avrupa Akreditasyon Birliği) vb uluslararası veya bölgesel örgütlerin yürütmekte olduğu çok taraflı tanınma anlaşması adı verilen düzenlemeler ile tesis edilmektedir. 

Ülkemizde 2001 yılından itibaren laboratuvar akreditasyonu hizmeti sunan TÜRKAK 2008 yılında Avrupa Akreditasyon Birliği ile karşılıklı tanınma anlaşması imzalamış bulunmaktadır. Bu anlaşma, TÜRKAK tarafından akredite edilmiş deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının verdiği belgelerin başta Avrupa Birliği olmak üzere bütün uluslararası pazarlarda tanınabilir olmasını temin etmektedir.


Tüm Hakları Saklıdır. 2017