< >

Akreditasyon Sertifikaları

Detay

Hakkımızda

Samsun Metal Metroloji ve Kalibrasyon laboratuvarı bir işletici şirket tarafından işletilecek olup işletici şirketin %51 hissesi Projenin ana yararlanıcısı Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Şirketin diğer ortakları Samsun 19 Mayıs Universitesi, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Ticaret Borsası geri kalan %49 hisseyi değişik oranlarda aralarında paylaşmaktadırlar

Devamı...

Proje Paydaşları

Haberler ve Duyurular

Başkanımızın Mesajı

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Murzioğlu’nun mesajı;

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak öncelikli sorumluluğumuz kentin kalkınma dinamiklerini harekete geçirmek ve bu bağlamda projeler üretmektir. Bir hizmet kuruluşu olarak üyelerimizin ihtiyaçlarının tespit edilerek ekonomik konjonktür içerisinde değerlendirilmesi sadece mevcut duruma göre değil, değişen koşullara uyum sağlayabilecek çözüm araçlarının oluşturulması anlayışıyla çalışıyoruz. Kentin gelişime açık dinamikleri bağlamında ihtiyaca yönelik çözüm sunma amacına istinaden geliştirdiğimiz en önemli projelerden biri de şüphesiz “Uluslararası Akredite Samsun Metal ve Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı” projesidir.

Karadeniz Bölgesinde bir ilk niteliğinde olan “Uluslararası Akredite Samsun Metal ve Metroloji Laboratuvarı” ile bölgede, araştırma kurum ve kuruluşları ile metal üretimi yapan KOBİ’lerin işbirliği sağlanarak, metal sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla bilgi üretilecektir. Üründe ve üretim yöntemlerindeki yenilikler takip edilerek ürün kalitesi ve standardı yükseltilecek, verimlilik arttırılacak, üretim maliyetleri düşürülecek, KOBİ’lerin yeni ve ileri teknolojilerle üretim yapması sağlanarak, bu ürünün kalitesinin AB ve Dünya standartlarında olduğu belgelenecektir.

Avrupa Birliği ve T.C. mali İşbirliği ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının program otoritesi olduğu, Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında yaklaşık 7,5 milyon Euro hibe desteğiyle Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi Sosyal Tesisler Alanı içerisinde kentimize kazandırdığımız bu yatırımı metal testleri bölümü, metroloji ve kalibrasyon bölümü olmak üzere bünyesinde üç alt laboratuvar barındırıyor.

Tüm bölümlerin akreditasyonu ile birlikte bölgemizdeki ilgili sektörlere Avrupa ve sınır ötesi pazarlarda büyük rekabet avantajı sağlayacağına inandığımız “Uluslararası Akredite Samsun Metal ve Metroloji Laboratuvarı”nın sanayicimize, üreticimize, kentimize, bölgemiz ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.


İşletici Şirket Ortakları

Bu web sitesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle üretilmiştir. İçeriğinden sadece DintPro Uluslararası Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Konsorsiyumu sorumludur ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği ve T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.