PROJE HAKKINDA

Proje Hakkında

Samsun Uluslararası Akredite Metal, Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı kurulması Teknik Yardım Projesi, Avrupa Birliği tarafından desteklenmekte olup, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının program otoritesi olduğu, Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında yaklaşık 7,5 milyon Euro hibe desteğiyle hayata geçirilmiştir.

Projenin hedef kitlesi TR83 Bölgesi illerindeki (Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat) ve Sinop’ta metal işleyen KOBİ’lerdir. Proje içindeki teknik destek faaliyetleri Archidata Türkiye Uluslararası Danışmanlık Hizmetleri A.Ş (DintPro A.Ş) liderliğinde Archidata S.R.L, COSMOB S.p.A ve ECOTER S.R.L konsorsiyumunca gerçekleştirilmiştir.

Projenin nihai yararlanıcısı Samsun Ticaret ve Sanayi Odasıdır. Projenin genel amacı; TR83 Bölgesinin ve Sinop’un sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunmaktır. Projenin özel amacı ise metal sanayinin kalite ve inovasyon altyapısını güçlendirmektedir. Bu laboratuvarın kurulması ve işletilmesi, metal sanayindeki işletmelerin ortak kullanım altyapılarının geliştirilmesi ve metal sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin teknik kapasitelerinin geliştirilmesi gibi sonuçları sağlayacaktır.

Proje çalışmalarına 11 Kasım 2015 tarihinde Samsunda başanılmış olup projenin süresi 2 yıldır. Bu zaman zarfında laboratuvar hizmet altyapısı oluşturulmuş, işletmeye alma ve hizmetlerin sunulması ile ilgili teknik çalışmalar ve laboratuvar personelinin eğitimleri gerçekleştirilmiş ve Bölgesel Inovasyon Sisteminin kurulması için bir yol haritası hazırlanmıştır. Buna ek olarak seçilmiş beş rol model işletmenin iş planları hazırlanarak bunun uygulanabilmesi için işletmelere eğitim ve danışmanlık desteği de sağlanmıştır.


Tüm Hakları Saklıdır. 2017