SABİT HİZMETLER

Laboratuvarda Yapılabilecek Hizmetler

No. Test Adı Hizmet Verilecek Sektörler Yapılabilirlik
1 Sertlik Deneyi (HRC) TS EN ISO 6508-1 metal İşleme, makine imalat, otomotiv, ısıl işlemler
2 Sertlik Deneyi (HBR) TS EN ISO 6506-1 makine imalatı, metalurji, ısıl işlemler
3 Çentik Darbe Deneyi TS 148-1 otomotiv ,makine imalat, metalurji
4 Sertlik Deneyi (HV) TS EN ISO 6507-1 makine imalat, otomotiv, metalurji, ısıl işlemler
5 Sertlik Deneyi (micro vickers) cerrahi aletler, otomotiv, mekanik imalat
6 Çekme Dayanımı Deneyi TS EN ISO 6892-1 metal üretim,metal işleme, metal parça, plastik parça üretimi
7 Eğme Deneyi TS 205-1 EN ISO 7438 ASTM çelik üretimi, otomotiv, mekanik imalat
8 Bükme Deneyi inşaat çeliği üretimi
9 Kimyasal Kompozisyon Tayini için Numune Hazırlama metal üretimi, otomotiv, genel makine imalatı, döküm sanayi
10 Optik Emisyon Spektral Analiz ile Element Tayini ASTM metal üretimi, otomotiv, genel makine imalatı, cerrahi alet üretimi
11 Metalografik Numune Hazırlama ASTM E3 metal üretimi, otomotiv, genel makine imalatı
12 Mikroskopik Muayene ASTM E381, ASTM E340 metal üretimi, otomotiv, genel makine imalatı, hasar tespiti
13 Çelik Malzemede Kalıntı Tayini ASTM E45 çelik üretimi, otomotiv, genel makine imalatı
14 Çelik Malzemede Tane Boyutu Belirleme ASTM E112 çelik üretimi, döküm imalat, ısıl işlemler
15 Çelikte Karbon-Sülfür Tayini ASTM E1019 çelik malzemede kimyasal kompozisyon belirleme
16 Pozitif Malzeme Tanımlama (PMI) XRF ASTM E1476 genel makine imalatı, otomotiv, metal eşya imalatı
17 XRD Tekniği ile Mineral Analizleri maden sektörünün mineral analizleri, malzeme AR-GE çalışmaları
18 Knoop Sertlik Deneyi ASTM E92 hassas mekanik imalat, elektronik sektöründeki metalik parçalar, sert plastik malzemeler
19 Yüzey Pürüzlülüğü Ölçümü makine imalatı, otomotiv parçaları Kısmen
20 Ultrasonik Tahribatsız Testler kaynaklı imalat, dökümcülük, basınçlı ekipman
21 Manyetik Parçacıkla Tahribatsız Testler döküm sanayi, talaşlı imalat, otomotiv ürünleri
22 Sıvı Penetrant Metoduyla Tahribatsız Testler döküm sanayi, talaşlı imalat, otomotiv ürünleri, basınçlı ekipman
23 Radyografik Tahribatsız Testler döküm sanayi, otomotiv parçaları, kaynaklı imalat
24 Uzunluk Ölçme Cihazlarının Kalibrasyonu mekanik imalat, otomotiv, yapı malzemeleri imalatı, Kısmen
25 Elektriksel Ölçüm Cihazlarının Kalibrasyonu elektrikli cihaz, elektronik cihaz üreticileri, otomasyon sistem işleticileri
26 Tork Ölçen Teçhizatın Kalibrasyonu mekanik imalat, otomotiv sektörü, montaj işlemleri Kısmen
27 Basınç Ölçen Cihazların Kalibrasyonu kontrollü prosesler yürüten üretim işletmeleri
28 Sıcaklık Ölçme Teçhizatının kalibrasyonu kontrollü prosesler yürüten her türlü üretim işletmeleri
29 Kütle ve Teraziler endüstriyel ve ticari tartımları gerçek-leştiren terazi, kantar ve kütle kullanan işletmeler
30 Hacimsel Ölçümler akaryakıt pompaları
31 3-Koordinat Uzunluk Ölçümleri makine imalatı, otomotiv, yedek parça üretimi, savunma sanayi için üretim
32 İşçi Sağlığı, İşyeri ile ilgili ölçümler (ses seviyesi, titreşim vb.) gayrisıhhi müesseslerde ISG uygulamaları
33 Sınai tesisler ve tezgahlarda durum izleme ölçümleri takım tezgahları, taşıyıcı bantlar, ağır sanayi üniteleri Kısmen
34 Elektrik Sayacı Kalibrasyonu Elektrik Dağıtım Şirketleri
35 Taksimetre muayenesi 3516 Sayılı Kanunun uygulayıcısı yetkili birimler


Tüm Hakları Saklıdır. 2017